em nhận cây 5s kẹp nguồn lên để lúc chập xanh màn RT lỗi 14
đã làm done bênh xanh màn RT ok.
kẹp nguồn vẫn bị chập nguồn sau
lắp pin dùng thỉnh thoảng mất nguồn, mỗi khi mất nguồn là nó báo đang sac pin.
bác nào gặp rồi chỉ em với
thank nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]