tin vui cho anh em iphone lock ios đã có tool fix trên ios 9xx.
Link: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Lưu ý :Tools trên không áp dụng cho iOS 8 , bạn nào chạy nhầm treo táo mình không chịu trách nhiệm nhé
:th_18:
update...
Mới tìm được thêm một tool GPPE nhưng chưa có máy test. Anh em kéo về ai có máy test thử nhé.
link: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

nguồn: st[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]