anh em nào có rom gốc chuẩn không cho em xin máy khách mới nhận up bằng flashtools bây giờ màn hình lộn ngược rồi tìm mãi trên google mà không thấy ae nào có giúp mình với

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]