Tình hình là máy em đang bị lỗi mong cần có rom stock t6u os 4.13.707.700 để cứu sống. Mong mọi người giúp em ạ. Thanks all! [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]