em có cây 1013 treo nokia đã flash atf rồi mà not ok, anh em nào gặp qua rồi cho em ý kiến, tks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]