tình trạng tự nhiên bị ,chụp gần thì lấy nét đc ,xa khoản 1mét là mờ như bị cận thị vậy ,đã test camera ,e ít làm pan này nên nhờ ae làm qua rồi chỉ giáo e với
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]