như tiều đề cần ae giúp hoặc ai có sơ đồ cho e xin với ạ
đèn flash nhấc ra đo vẫn sáng.
thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]