e mới nhận cây s6802 sạc không báo gì cã ... e đả thay đui sạc rồi vẩn không được . áp thì e đo đầy đủ cả sạc vẩn không báo gi . ae nào làm rồi thì giúp mình với tks ạ ........


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]