em có 1 cây iphone4s restore bị lỗi 50.các anh có làm qua xin chỉ với (cảm ơn nhiều)


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Bài post sai box, đã move.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]