đây là itools mới kèm file tiếng anh
trong file có hỗ trợ kèm chỉ dẫn một số bạn khi mở itools lên báo lỗi cái bảng download khoảng 22m nhưng tốc độ là 0kb/s rất bực
hướng dẫn :
trong file có kèm một file nén các bạn giải nén sau đó chép vào đường dẫn như trong hình
thứ tự
1 cài itunes 12.3 mới nhất
2 cài itools trong file sau đó kết nối điện thoại sau đó tắt hết cái bảng đi 2 3 lần để tránh khi chép file tiếng anh sẽ lỗi bảng màu đen
3 chép file tiếng anh
4 chép file fix lỗi hiện bảng download 22m ( cái này giải nén được 3 file nếu muốn đảm bảo cứ chép thẳng 3 file vào cả 3 thư mục là ok
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]
lick [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]