Em nhận cây 1208 Tàu mất sóng. Đo thấy mấy con trở đứt định bỏ câu thử. Loay hoay làm phần sóng nó mất nguồn. ôm nguyên con. buồn thiệt chứ. help me


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]