nokia 6300 loa trong rè như ong trong tai ấy, loa ngoài thì ok. mong anh em chỉ giáo


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]