Ace có ai đã khắc phục đc lỗi này rồi hoặc có địa chỉ nào xử lý đc thì giúp m với .lâu lắm mới có con ip để thay pin thì dính đạn .quá nhọ !!!!![Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]