anh em có schema con này cho em xin, máy bị hiện cục pin và dấu hỏi, đã thay pin vãn vậy, thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]