con này mình tìm toàn 4r tiếng anh mà tiếng anh mình gà :laotoet: , anh em nào có file root và recovery cho mình xin ! máy khách yêu cầu unlock gửi từ singapo về , máy chưa root nên cần root để unlock bằng z3x xem thế nào . cám ơn anh em nhiều !
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]