tình hình em câu dây đồng cũng được mà gặp câu vô socket iphone 4 5 khó quá anh em ơi, nhìn socket màn iphone 5 muốn lòi con mắt, lẹm qua chân kế bên là tiu, anh em đi trước có mu mẹo gì chia sẻ em và đồng nghiệp với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]