lumia 520 rơi đất mất nguồn . kẹp nguồn chưa bật nguồn đã chạm nguồn 0.01 kiểm tra main nguyên bản chưa sửa .tháo lồng nhấc ic nguồn hết chạm nguồn . đóng nguồn khác vào mở nguồn ok ngay .chía sẻ cho anh em làm cho nhanh[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]