em uprom con gionee x805 4.2.1 qua thẻ nhớ nhưng chạy được một lúc thì bị lỗi "installation aborted" mấy anh nào gặp qua rồi xin giúp em một tay


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]