như em đã nói trên.sáng nay nhận con n72 cắm sạc ko báo gì.em đã câu kéo đủ kiểu nhưng vẫn ko được ae ai làm qua rồi chia sẻ em phát.thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]