em đang xài iphone6. Lên ios 9.0.2 rồi.
đã jail break đc chưa các bro?..


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]