như tiêu đề đầu tiên e nó bị mất sóng lên e đã tháo cái lap bao vùng còn công xuất ra , nhưng vì nhiệt độ khó hơi cấp lên , vùng mến chân pin đã bị phòng 1 chút . nhưng e đã thử kết nối với máy tính và vẫn chạy lại ok phần mềm. xin ae giúp xem ở trên vùng chân pin có em nào làm nó mất nguồn không vậy. kẹp nguồn thì ấn nút nguồn kim dịch lên rồi xuống ngay . thanks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]