cho em hỏi hai cái này khác nhau ko ? repair EMMC vÀ repair BOOT

hiện tại em có 2 con 625 đều lỗi : như hình ak :
[IMG]http://www.**************/images/2015/10/08/163249.png[/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]