như tiêu đề em đang cần file viettel v6217 chíp 6260 đã mở mạng dùng được các sim mạng khác.các cao thủ nào có thì cho em xin file chạy volcano box

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]