anh em đo tổng trở sẽ bị mất trường hợp mn không có bo test nếu mất áp ở chân đầu tiên vs chân thứ 3 chân thứ 6 hay 5 gì đó lật đật không để ý thì để ý con trở hay là do bo mạnh bị đứt ngay đây anh em cứ câu tắt lại là đc chân này dính max nhé [IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]