e đang cần rom sky a880s 4.4 có tiếng việt rom dạng zip. ae nào có cho e xin.thanks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]