cho e hỏi volcano box chạy nguồn điện bao nhiêu vol vậy em thấy ở đằng sau nó co giắc cắm điện em thử nguồn 5v vào nhưng e đo thi thấy ở dây đỏ đen của cáp không có điện để cấp cho nguồn điện thoại để không phải đung điện của đồng hồ dòng nữa

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]