Em mắt mũi tù mù flash nhầm file cho con Z3+ E6533. Giờ em nó bị brick rồi. Cắm nhận qualcomm nhưng hiện tại chưa làm gì dc. Anh em nhà mình ai có file dump của cây này hoặc có máy dump giúp em 1 bản dc ko ạ. Em xin cảm ơn và hậu tạ.
Cây này mà ko cứu dc chắc em chớt mất. Giá em này vẫn trên 10tr [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]].

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]