như tiêu đề ban đầu máy bị không hỗ trợ bộ sạc,em đã thay r47k,giờ thì cắm sạc thì chạy ào ào nhưng lại không vào dc tí pin nào.ae ai đã làm qua xin giúp em phát


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]