nhận cây samsung đang sài mất nguồn.cắm vào máy tính im ru không có động tĩnh gì động tĩnh gì ,anh em xem côi kim nó nhảy thấy ham [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] main đẹp máy zin không rớt


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]