con 5s sạc không vào pin.
cắm sạc lúc báo lúc không.
cắm sạc báo cab phụ kiện không đúng chuẩn
đã thay cab sac.cab usb cả zin lẫn lô
đã câu tắt Q2.
đo áp 5v vẫn có bt.
bác nào gặp rồi chỉ em với.
p/s : máy kẹp nguồn bật nguồn cao dòng thỉnh thoảng chập tắt


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]