như tiêu đề có bác nào đi qua gúp e với. đã thay nhiều loa nhưng không được. hiện tương loa nghe như băng sước ấy


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]