mình nhận key 4s nghe gọi thì có loa ngoài bình thường ấn vol+ vol- đều bình thường nhừng mở nhạc thì không thấy tiếng không mở được phím vol+ vol- nhạc vẫn chạy mà không có tiếng mình đã reset lại máy thay cáp volum mới vẫn vậy anh e ai làm qua gúp mình với thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]