Máy này chắc ACE cũng ít gặp , nhưng với tinh thần chia sẻ những gì có thể nên cứ up lên cho ai cần thì load . Ai thấy có ich thì nhấn like cho phát là mãn nguyện rùi !
Trình kém nên không biết đóng gói file zip ( nói thật đừng cười tội em ) nên ACE xài rom dạng backup đỡ nha !
Link rom dạng backup : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]