nhờ ae trên diễn đàn giúp gấp nhận con oppo r831k treo logo chạy flash tool ok nhưng không tự động khởi động lại e rút cáp ấn phím nguồn thì lên bình thường nhưng cảm ứng không được nhờ ae xem đây là lỗi phần mềm hay do phần cứng.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Chú ý: Tiêu đề cần ngắn gọn rõ ràng (chỉ cần TÊN MÁY + TÊN BỆNH) đã nhắc nhiều, đã edit mong không sai lần sau.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]