Rom Stock 4.3 Oppo R831S
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Install ROM :
install with QMSCT_DL_EMMC_TOOLnew.exe.
Look file Qualcomm EMMC.pdf for installed ( No Translation )
File :
Tool :[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]