a e ai có rom lenovo A 606 cho e xin với ạ. rom tiếng việt 4.4.2. thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]