tình hình có cái X1-01 tình trạng không nhận thẻ nhớ
đã câu theo hình của bác Phú như bài này không đc
Trích dẫn:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Đã thay 2 -3 con ic thẻ vẫn không đc
nhờ cao nhân chỉ giáo


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]