Anh em ai có màn hình note 2 xin để lại em...anh em ai bán thì gọi vào 0933 283 213...em xin cảm ơn...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]