vừa thâu vào 1 cây 4s ko on được wifi.
đang ở ios 6.1.3.
em đo áp ở R95_RF ko có áp.
em câu từ FL7 lên mà ko bật
bác nào biết chỉ em với.
thank nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]