nhận khách cây 6303 tình trạng vào camera cứ quay vòng vòng xong báo máy ảnh đã sẵn sàng,đã phang ver cao nhất vẫn ko dc,mọi người có sơ đồ câu áp dòng này cho mình xin với ạ
thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]