có con E1200T lắp sim để 1 chút là nó khởi động lại liên tục.
không lắp sim thì không sao
bác nào biết nó chập ở đâu chỉ e giải pháp với
thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]