em nhờ anh em có main con nokia 215 đo giúp em xem cái vòng tròn trong , em up hình phía dưới của phím menu ,1 ,2,3 được đánh dâu màu đỏ đi đâu giúp e với . em xi thanks trước .

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]