như tiêu đề e nhận cây ip 5s lên táo rồi khoang 5s sụp nguồn, kim dòng lên 0,1ap rồi rớt xuống lại lên,phải mở nguồn mới lên táo rồi lại sụp nguồn. k vào đươc recovery ai gặp bênh này giup e với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]