hôm bữa retone bình thường, rùi rót nước retone lại lời -1, anh em cho xin ý kiến


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]