nhờ anh em có rom note e160k fix tiếng việt up qua odin cho mình xin , tìm trên 4r kythuatphone mà chưa có , 4r khác thì download lỗi . cám ơn nhiều !


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]