xin chào cả nhà.
cho em hỏi.iphone 5 ios 9. có độ được pass 4 số không ạ,
em cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]