tình hình bữa giờ ôm 3 con 1280 bị tình trạng như sau
máy mất nguồn ,nhưng kẹp nguồn thì dòng có nguồn
đo đạc MH không đứt chân
đường BSI tốt
mà mở nguồn cứ nhịp nhịp không lên nổi,đã test nhiều MH vẫn not ok
bác nào gặp qua pan này rồi chỉ giáo với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]