[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]
như ảnh mình có thể câu tắt từ VBAT tới C2878 luôn được không vậy? hay thêm con trở bao nhiêu thì được ạ?


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]