tình hình là 2 ngày nay em nhận nhưng máy em thay cặp trc đó ( ios 7.1.1 hết rồi ) khách bảo muốn nâng lên ios 7.1.2 => có lúa => đem vào máy tính restore lỗi 3004 ( cắt host + chỉnh host not oki ) => đưa về DFU thi restore oki ( lúc này file host phải zin ) đến bước này cứ nghĩ đã có lúa ai ngờ ......... lỗi 3194 khi chạy được 60-70% ( não tập 2 nha [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ) dùng mọi phương pháp nhưng điều nót oki , nhớ xực lại giải pháp lúc anh Nghĩa đã chỉ đem ra thữ nhưng lại thất bại tập 2...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]