[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]như tiêu đề em check imel nổ ra như thế này , em ghép sim nào cũng không thấy được , ai giải thích giúp em cái dòng cuối được không ạ thanks all !


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]